De vereniging Bij Leven Vaarwel
19 juni 2019
Wendy
19 juni 2019

Waarom jullie Herinneringsspecialisten zijn

Herinneren, het is een mooi vak. Maar misschien voelt het nog onwennig om het als vak te beschouwen. Of zelfs het als het echt als vak te bedrijven, laat staan het als vak te benoemen aan derden.

Want herinneringen die heeft iedereen toch? Die máákt iedereen toch? De hele dag door, een heel leven lang! Waarom zouden we herinneren dan een vak noemen? Hoe kun je nou specialist zijn in herinneren? Enkel kun je misschien zeggen dat er onderlinge verschillen zijn in het goed in het onthouden van informatie, toch?

Kleur geven 
En daar zit nou net de crux, want wat wij doen is niet alleen zorgen dat informatie onthouden blijft, maar dat aan deze informatie ook kleur gegeven wordt. De ware kleur van de betrokkenen! Wat we doen is de persoonlijke, intieme en gevoelige informatie bij mensen losmaken, het optillen en vervolgens verankeren. Zodat er betekenis aan gegeven kan worden; zingeving bij kan worden ervaren. Nu. Voor later. 

Daarom zijn jullie herinneringsspecialisten
Jullie weten allemaal op jullie eigen manier de essentie van iemands persoonlijkheid, en/of van iemands leven te vatten in een heel duidelijk en vaak tastbaar object of traject. Deze objecten of trajecten kunnen clienten na een definitief “Vaarwel…” doorgeven. Denk aan creatieve uitingen zoals een schilderij waarin een heel leven spreekt, of een portret waarin de ziel van iemand doorkomt. Maar ook aan bijvoorbeeld een financieel fonds, waarmee de belangrijke focuspunten van iemands leven ondersteunt kunnen blijven worden. Of een ritueel dat op gezette dagen een verbindende rol blijft spelen. Alles kan! De basis is dat cliënten met behulp van jullie expertise en vakmanschap worden herinnerd op een manier die voor hen passend is. 

 

Rust Bij Leven, en rust na een Vaarwel
Dit geeft een grote mate van rust en vertrouwen bij leven, want cliënten nemen hiermee eigen regie over welk beeld ze van zichzelf overdragen. Regie over op welke manier ze verbonden blijven. 

Voor nabestaanden helpt dit bij het vasthouden van de herinneringen aan dierbaren. En bij het verbonden blijven met de essentie van iemands persoonlijkheid en/of leven. Lang na een afscheid. 

Kwaliteit van leven
Wist je dat de kwaliteit van leven voor een groot deel wordt bepaald door de kwaliteit van herinneringen? Sociale wetenschappers doen onderzoek naar hoe, vooral bij ouderen, de herinneringen en de kwaliteit daarvan zo lang mogelijk in stand gehouden kunnen worden! Jullie geven daar nu al op jullie eigen manier invulling en een bijdrage aan!

Specialisme
Met jullie expertise, kennis, kunde, ervaring, talent, inzicht, passie, toewijding etc. weten jullie net iets beter de kern te raken van een onderwerp. Of een nog helderder licht te laten schijnen op een essentieel aspect van iemands persoonlijkheid. Op welke manier dan ook. 

Want natuurlijk kan iedereen een filmpje opnemen met z’n smartphone. En iedereen kan ook een leuk verhaaltje opschrijven. Maar het vereist echt specialisme om een essentie goed te kunnen duiden. Zeker wanneer het de cliënten zelf wegens omstandigheden net iets minder makkelijk gegeven is om 

Een vak apart
Wij zijn ervan overtuigd dat creatieve en begeleidende ondersteuning bij het maken van een object of traject dat de essentie van iemands leven vat, ‘een vak apart’ is. 

persoonlijke, tastbare herinneringen niet alleen helpt bij een waardevol en vredig afscheidsproces, maar ook bij extra kwaliteit in het Leven vóór het Vaarwel.

Nabijheid
Contact maken met elkaar in kunst, of een lied, in het delen van een levensverhaal, en misschien nabijheid voelen in de regels van een gedicht.  Maar ook steun op het vlak van emotionele, spirituele, en psychologische zaken. Of juist  praktische, juridische en financiële aangelegenheden, daarin ligt de voor iedereen haalbare en wederzijdse zorg tussen mensen die verlaten en achterblijven. 

Hulp in de organisatie van praktische zaken rondom een uitvaart is steeds vaker op steeds diversere manieren voorhanden. 

Maar een praktische én emotionele brug helpen slaan tussen wat Bij Leven belangrijk is en wat na een definitief “Vaarwel…” namens een cliënt zal blijven bestaan is uniek.  

En dat maakt jullie herinneringsspecialisten.

herinneringsspecialisten bij leven vaarwel uitvaart rouwverwerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *