Media

persaanvragen

eerder in de media

Vanwege het privacygevoelige karakter van de werkzaamheden, kan Bij Leven Vaarwel geen informatie verstrekken over individuele cases, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend door de betreffende klant/cliënt. Ook doen wij geen uitspraken over onze individuele leden, die zorgdragen voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de klant/cliënt. Voor informatie/interviews over de vereniging Bij Leven Vaarwel of specifiek een van de Vaarwel-varianten kunt u altijd contact opnemen via info@bijlevenvaarwel.nl